Storm med väldigt högt vatten på Hälsö 22/2 2008.
Foto: © Catarina Magnusson
08-02-22
Stäng fönstret

3542 3551 3552 3557 3565
3575 3576 3587 3623 3653
3666 3668 3672 3716 3729
3735 3767 3773 3776 3784