Storm med väldigt högt vatten på Hälsö 22/2 2008. / 3767
Foto: © Catarina Magnusson
08-02-22

Fregende Hem Nsta

3767

3767.JPG