Storm med väldigt högt vatten på Hälsö 22/2 2008. / 3576
Foto: © Catarina Magnusson
08-02-22

Fregende Hem Nsta

3576

3576.JPG