Storm med väldigt högt vatten på Hälsö 22/2 2008. / 3565
Foto: © Catarina Magnusson
08-02-22

Fregende Hem Nsta

3565

3565.JPG