Storm med väldigt högt vatten på Hälsö 22/2 2008. / 3542
Foto: © Catarina Magnusson
08-02-22

Hem Nsta

3542

3542.JPG