Grönt och skönt på Hälsö / 1961
Foto: © Catarina Magnusson
06-10-19

Fregende Hem Nsta

1961

1961.JPG